ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Ρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ :

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
Πολυτεχνική Σχολή - Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
Διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός 1997

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ :

Διπλωματική Εργασία «Υπολογισμός Διωρόφου Κτιρίου με τη Μέθοδο
Πεπερασμένων Στοιχείων»
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών 1997

Μέλος ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) : Αρ.Μητρ.81010

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) : Αρ.Μητρ.30942

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ :

OIKOΔΟΜΙΚΑ -  Γ ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ - Β ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Α ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ - Α ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - Α ΒΑΘΜΙΔΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων) : Αρ.Μητρ.21988

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ :

OIKOΔΟΜΙΚΑ - 1η ΤΑΞΗ

ΟΔΟΠΟΙΪΑ -  1η ΤΑΞΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - Α1 ΤΑΞΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ - Α1 ΤΑΞΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - Α1 ΤΑΞΗ 

ΑΔΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ EYEΠΕΝ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας) : Αρ.Μητρ.4670

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - Γ΄ ΤΑΞΗΣ

 

_news_3_biblos.png

 

 

kk3.png   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021" 

   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΣ 75% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ !!!!!!!

   ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΑ "ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ".

kk3.pngΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΑ "ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ".

kk3.png ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - Ν.4495/2017 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΩΣ 31/3/2026 (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΩΤΕΣ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΑΝΑ ΕΤΟΣ  )

   ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΑ "ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ".

kk3.pngΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

    ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ !!